Stacks Image 874
SETRING OG HISTORIE

Setring og utmarksbeite har fra gammelt av vært helt avgjørende for å ha nok mat til budskapen gjennom året. På 1880 - tallet var det så mange dyr i utmarka at hvert enkelt seterområde hadde begrensning på hvor mange dyr hvert enkelt bruk fikk slippe ut hver sommer. Mange gårder hadde også flere setre de kunne benytte annenhvert år eller som vår, sommer eller høst sete. I dag er ikke det problemet, men Nord - Østerdal har fortsatt mange aktive setre i drift og det ligge mange muligheter i å utnytte disse områdene i ulik sammenheng.


HISTORIKK

Svarthammerlia besto opprinnelig av to setre eid av nabågårdene Søstu og Nordstu Eien i Tylldalen. Etter det vi vet har det vært setring her så lenge stedet har vært en del av jordbruksdriften i Tylldalen. I 1930 ble den ene setervangen delt og ei ny seter kom til, Tollanvangen. Helt frem til 1970 var setrene i bruk.

For å utvikle seterannlegget og gi nye muligheter for fremtiden ble det i 2011 reist en operascene med tilknytning til seterfjøset på søstu Eievangen for å kunne arrangere oppsetninger av ulike slag seterannlegget.

Det blir spennende å se hva historien kan fortelle om setra og scenen om 50 år, men den som intet vover intet vinner.